Centrul tradiţional al ceramicii populare negre din zonă, cunoscut şi pentru diversele ţesături şi textilii populare artizanale de lână. Băile „Dugás” sunt un centru cunoscut de medicină populară. Odinioară a fost un centru de exploatare şi prelucrare a minereului de fier (1591-1779). Tot pe teritoriul satului sunt zăcăminte importante de mercur şi caolină. Alte surse tradiţionale de venit ale populaţiei au fost prelucrarea lemnului, creşterea animalelor şi transportul cu căruţa. Conform datelor recensământului din 1992 are 2.407 locuitori.

Vatra satului se găseşte pe lunca Oltului, la 21 km nord de Miercurea-Ciuc, pe traseul DN 12, la o altitudine de 612 m. Din 1923 este localitate de sine stătătoare, centru comunal. Are şi staţie de cale ferată.

Pe vremuri a avut numeroase gatere. Minele de fier au fost pe locul numit Mina. Minereul de aici a fost topit şi prelucrat până la data de 1779 în locul numit Groapa.

Istoricul – Misiunea şcolii

Asigurarea unor oportunităţi de educaţie şi de formare profesională, accesibile şi de calitate în domeniile turism şi agroturism, formarea lucrătorilor în gospodării agroturistice pentru locuitorii (tineri şi adulţi) zonei Ciucului de Sus (şi nu numai) care se apropie de standardele europene.

Formare şi dezvoltarea capacităţilor şi motivaţiilor necesare învăţării pe parcursul întregii vieţi şi adaptării la condiţiile restructurării economice a regiunii, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, a spiritului antreprenorial, sporirea calităţii vieţii şi participarea activă în viaţa socială, întărirea dimensiunii europene.